KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

DEQAN

Dt.28.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në sallën e Kuvendit Komunal – Deqan e organizuarngaKëshilltari Publik Bajram Qeku

TEMA: “Trajtimi I bletëve kundër sëmundjeve dhe parazitëve gjatë periudhës verore”

Trajner: Këshilltari Privat Venera Kelmendi