KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

VITI

Regjioni – Gjilan

DT: 21.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e Komunës të organizuara nga Këshilltarja Publike Fadile Demelezi

Tema e këshillimit: “ Roli dhe rëndësia e Marketingut te bizneset bujqësore”

Trajner: Këshilltari Privat Sadulla Ahmeti