KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

VITI-GJILAN

DT 06.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e Komunës të organizuarngaKëshilltarja Publike  Fadile Demelezi

Tema: “Pregatitja e silazhit, roli dhe rëndësia te kafshët”

Trajnere: Këshilltar Private Heset Vranovci