KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

VUSHTRRI

Dt. 14.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e komunës të organizuar nga Këshilltari Publik Avdyl Feka

Tema: “Menaxhimi i shendetit të lopëve qumështore”


Trajner:Këshilltari privat Mentor Azemi