KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

FERIZAJ

Dt.11.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e shkollës së mesme të Bujqesis “Zenel Hajdini” të organizuar nga Këshilltari Publik Bashkim Mani

Trajner: Këshilltar Privat Driart Mehmetaj 

Tema: “MBROJTJA E PERIMEVE NË SERRA