KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

SUHAREKË

Dt.03.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në fshatin Sallagrazhd, fermeri Xhelal Sopaj të organizuar nga Këshilltari Publik Shaqir Kryeziu

Trajner- Këshilltar privat Qamil Cena

Tema: “Mbrojtja e kulturës së dredhzës, kultivimi, plehrimi.”