KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

SHTIME  

DT. 06.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në fushën me grurë dhe miser të organizuar nga Këshilltari Publik Ejup Ismajli

TEMA: “ Mbrojtja e kulturave bujqësore nga dëmtuesit dhe barojat”

Trajner:Këshilltari Privat Qamil Cena