KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

MAMUSHE   

DT.05.06.2024 

Këshillimet- Trajnimet janë mbajt në serrat private – lokacioni Nistra, Leshka -Mamushë të organizuar nga Këshilltari publik Rujdi Mazreku

 Tema: “Mbrojtja e domateve dhe trangujve në serra”

Trajner: Këshilltar privat Qamil Cena