KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

KAQANIK

Dt .12.06.2024 

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e Komunës të organizuarngaKëshilltari Publik Mustaf Loku

Tema: “Mbarështimi I bletëve (për bletar fillestar)” Trajnere: Këshilltare Private Venera Kelmendi