KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

SUHAREKË

Dt.10.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në serrën e fermerit Florim Shala, të organizuara nga Këshilltari Publik Shaqir Kryeziu

Trajner: Këshilltar Privat Selajdin Perzhella

Tema: “Luftimin e flutrës krah arta ose siq njihet me emrin TUTA APSOLUTE, mbrojtje e kulturës së domatës nga kjo sëmundje”.