KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

KLINË

Dt. 26.06.2024

Fshati: Gremnik te fermeri Avni Gashi

Këshillimet-Trajnimet janë organizuar nga Këshilltari Keshilltari Publik Rexhep Rexhepi

Tema:” Kultivimi i perimeve në sera dhe në ambient të hapur


Trajner: Keshilltari Privat Qamil Cena