KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

KAQANIK

Dt 27.06.2024


Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në objektin e Komunës të organizuara nga Këshilltari Publik Mustaf Loku  

TEMA: “Kultivimi i perimeve në mjedise të mbrojtura – serra, sëmundjet dhe dëmtuesit


Trajner:Keshilltari Privat Drijart Mehmetaj