KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

PRIZREN 

Dt.25.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë mbajt në zyrët e Drejtorisë së Bujqësisë të organizuarngaKëshilltari Publik

Jakup Kastrati

TEMA: “Kultivimi i pemëve te imta, me fokus te kultura Dredhëz”

Trajner: Këshilltari Privat Valmir Hoxha