KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

RADAC-PEJË

Dt.07.06.2024

Këshillimet -Trajnimet janë mbajt tek Fermeri Nehat Bajraktari të organizuar nga Këshilltari Publik Mehdi Mulaj

Tema: “Kultivimi I pemëve të imëta (mjedra))”

Trajner: Këshilltari privat Elbasan  Çekaj