KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

DEQAN

DT.19.06.2024

Këshillimet-Trajnimet janë organizuar nga Këshilltari Publik Bajram Qeku

Tema: “Kultivimi i pemëve të imëta- Boronicë dhe Mjedër”


Trajner: Këshilltari Privat Elbasan Çekaj