KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Në kuadër të projektit: “Zhvillimi I Zonave Rurale përmes Avansimit të shërbimeve Këshillimore të financuar nga MBPZHR dhe impelementuar nga Qendra Kosovare për Zhvillim-KDC u mbajtën Këshillime-Trajnime me grupe të fermerëve në Komunat përkatëse.

JUNIK

DT:07.06.2024


Këshillimet- Trajnimet janë mbajt në Kompaninë “POMONA Farm LLC”: pronari Besfort Mataj të organizuar nga Këshilltari publik Ali Gacaferri

Tema:” Kultivimi I kumbullës në territorin e komunës së Junikut”


 Trajner: Këshilltar privat Elbasan Çekaj,