KDC

KOSOVA DEVELOPMENT CENTER
QENDRA KOSOVARE PËR ZHVILLIM

Vizita e dytë u zhvillua në kompaninë “GGA – Food” SH.P.K
Vizita e dytë u zhvillua në kompaninë “GGA – Food” SH.P.K

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i Zonave Rurale përmes Avancimit të Shërbimeve Këshillimore”, veçanërisht në aktivitetin “Ngritja e Kapaciteteve të Këshilltarëve Publik dhe Privat për Bujqësi dhe Zhvillim Rural”, janë realizuar dy vizita në teren për të zbatuar dhe promovuar praktikat më të mira në bujqësi dhe zhvillim rural. Vizita e dytë u realizua në

Vizita e parë u zhvillua në fermën e lopëve dhe qumështoren “EUROLONA”
Vizita e parë u zhvillua në fermën e lopëve dhe qumështoren “EUROLONA”

Në kuadër të projektit “Zhvillimi i zonave Rurale përmes avancimit të shërbimeve këshillimore”, veçanërisht aktivitetit “Ngritja e kapaciteteve të këshilltarëve publik dhe privat për bujqësi dhe zhvillim rural”, u realizuan dy vizita në teren. Vizita e parë u zhvillua në biznesin privat, fermën e lopëve dhe qumështoren “EUROLONA” më datën 16.03.2024. Ky biznes ka një

U mbajt trajnimi me temën “Marketingu i Fermës”
U mbajt trajnimi me temën “Marketingu i Fermës”

Dita e hënë dhe e martë, datat 18 dhe 19 Mars, ishin ditët kur u mbajt trajnimi me temën “Marketingu i Fermës” me këshilltarët publik dhe privat (Ekspertë Bujqësor) të komunave të Kosovës. Ky trajnim ishte një platformë e rëndësishme për të diskutuar dhe prezantuar çështje të rëndësishme në fushën e marketingut të produkteve bujqësore.

previous arrow
next arrow

Vizioni ynë

KDC i kontribuon zhvillimit dhe prosperitetit të komuniteteve në zonat rurale ku burrat dhe gratë nga të gjitha grupet etnike kanë mundësi të barabarta në ushtrimin e jetesë së tyre dhe qe te participojnë në shoqëri.

Misioni

KDC përmirëson gjendjen socio-ekonomike  në Kosovë dhe jashtë, përmes forcimit të kapaciteteve zhvilluese të komuniteteve rurale , rritë qasjen e informatave dhe burime për të promovuar të hyra dhe gjenerim të të ardhurave, lehtëson shkëmbimin e dijenisë dhe transferit teknologjik si dhe promovon pjesëmarrjen e qytetare në planifikim  lokal dhe ne vendimmarrje.

Aktivitetet

Fokusi për zhvillim tek:

Shoqëria civile dhe demokratizimi

Punësimi dhe gjenerimi i të ardhurave

Bujqësia
Zhvillimi rural & Mbrojtja e ambientit

Informimi dhe publikimet

Projektet

Realizimi i projekteve të fundit

Raportet

Publikimi i raporteve vjetore

Aktivitete dhe Lajme

Tregime të rëndësishme